Έναρξη της Δεύτερης Φάσης της Έρευνας

Η μελέτη REUMAVID εισέρχεται στη δεύτερη φάση της. Μια δεύτερη έρευνα ξεκινά στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο REUMAVID. Η πρώτη χώρα  που ξεκίνησε με τη δεύτερη φάση της μελέτης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ξεκίνησε τη συλλογή δεδομένων στις 4 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, η Γαλλία ξεκίνησε την έρευνά της στις 9 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενη από την Ιταλία στις 11 Φεβρουαρίου. Οι άλλες συμμετέχουσες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρος) οριστικοποίησαν  τις λεπτομέρειες της προσαρμογής των ερευνών στο εθνικό πλαίσιο και ξεκίνησας πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου. 

Αυτή η δεύτερη μελέτη θα μας επιτρέψει να συγκρίνουμε την εξέλιξη των ασθενών με ρευματικές παθήσεις στην Ευρώπη με την πρώτη αντίδρασή τους στην αρχή της πανδημίας COVID-19 και θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε πώς τα μέτρα που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης έχουν επηρεάσει την κατάσταση της υγείας, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με ρευματικές παθήσεις. 

Το Reumavid είναι ένα έργο που διεξάγεται από την ομάδα Έρευνας Υγείας & Επικράτειας (HTR) του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης (Ισπανία)

Supported by

© 2021 Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος

This website uses its own and third-party cookies to analyze and improve your browsing experience. By continuing to browse, we understand that you accept their use.    More information
Privacidad