Το Άρθρο Αναφοράς του project REUMAVID έχει δημοσιευθεί στο RMD Open

ο κύριο έγγραφο του έργου REUMAVID, “Εκτίμηση των επιπτώσεων του COVID-19 από την οπτική γωνία των ασθενών με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της μελέτης REUMAVID (Φάση 1)” έγιναν δεκτά για δημοσίευση στο RMD Open, ένα επίσημο επιστημονικό περιοδικό του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου κατά των  Ρευματικών παθήσεων  (EULAR). Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα εργασίας REUMAVID καθώς η μορφή ανοικτής πρόσβασης του RMD Open θα επιτρέψει την ευρεία διάδοση των βασικών μηνυμάτων της μελέτης στην επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως. 

Το έγγραφο καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τη σωματική και την ψυχική υγεία, την ευημερία και τις συνήθειες του τρόπου ζωής των ασθενών με ευρωπαϊκά ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τη θεραπεία, καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστηρικτικές υπηρεσίες από τη σκοπιά του ασθενούς. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας COVID-19, οι ασθενείς αντιμετώπισαν διαταραχές στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κακές συνήθειες τρόπου ζωής και επιδείνωση της σωματικής υγείας, της ευημερίας και της ψυχικής υγείας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες έγγραφο εδώ: https://rmdopen.bmj.com/content/7/1/e001546

Αυτό είναι μόνο το πρώτο από τα πολλά άλλα επιστημονικά έργα που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή από την ομάδα εργασίας REUMAVID που αξιολογεί ειδικά τις διαφορές μεταξύ των χωρών, μεταξύ των φύλων, τους καθοριστικούς παράγοντες ευημερίας κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και τους φόβους και τις ελπίδες για την πανδημία, μεταξύ άλλων.

Το Reumavid είναι ένα έργο που διεξάγεται από την ομάδα Έρευνας Υγείας & Επικράτειας (HTR) του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης (Ισπανία)

Supported by

© 2021 Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος

This website uses its own and third-party cookies to analyze and improve your browsing experience. By continuing to browse, we understand that you accept their use.    More information
Privacidad