Το REUMAVID δημοσιεύει 5 εργασίες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας EULAR 2021

Τα αποτελέσματα του  project  REUMAVID προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι πέντε περιλήψεις που παρουσίασε η ομάδα εργασίας REUMAVID έγιναν δεκτές για δημοσίευση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας EULAR 2021. Τρεις έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση και οι άλλες δύο σε μορφή  ePoster

Η σειρά περιλήψεων αποτελεί την προκαταρκτική ανάλυση του συνόλου δεδομένων του REUMAVID και καλύπτει μια σειρά θεμάτων σχετικά με τις διαφορές των χωρών στη διακοπή της υγειονομικής περίθαλψης, τις διαφορές μεταξύ των φύλων σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας, τους καθοριστικούς παράγοντες της ευημερίας κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και τους φόβους και τις ελπίδες που σχετίζονται με τον COVID-19. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα εργασίας REUMAVID επεκτείνει ήδη ορισμένες από αυτές τις ερευνητικές γραμμές προκειμένου να έχει μια βαθύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της πανδημίας σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις και να επιδιώξει περαιτέρω διάδοση.

Το Reumavid είναι ένα έργο που διεξάγεται από την ομάδα Έρευνας Υγείας & Επικράτειας (HTR) του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης (Ισπανία)

Supported by

© 2021 Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος

This website uses its own and third-party cookies to analyze and improve your browsing experience. By continuing to browse, we understand that you accept their use.    More information
Privacidad