logo

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Reumavid (για αυτόν τον ιστότοπο)

Η Πολιτική Απορρήτου της Reumavid περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με άτομα που επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο («Προσωπικά Δεδομένα«).

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία καθορίζει σε ποιο πλαίσιο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας όταν το κάνουμε.

Για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, «Reumavid»:

Νομικό Πρόσωπο

 • Ιδιοκτήτης: CEADE. Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (Ισπανική Συντονίστρια Συλλόγων Σπονδυλαρθρίτιδας)
 • ΑΦΜ: G-83904714
 • Διεύθυνση: οδός Pinto αρ. 10, 28944, Fuenlabrada, Ισπανία
 • E-Mail: info@reumavid.com
 • Ιστότοπος: www.reumavid.com

Ο αρμόδιος φορέας CEADE είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς αποφασίζει γιατί και πώς επεξεργάζεται, ενεργώντας έτσι ως “υπεύθυνος επεξεργασίας”. Σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, το εμείς ή το εμάς αναφέρεται στον σχετικό φορέα CEADE.

1 Τι Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να μας πείτε ποιος είστε. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία σας, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες,  για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για άλλους σκοπούς που είναι εμφανείς από τις περιστάσεις ή για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς.

Δεν θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν δεν έχουμε μια κατάλληλη αιτιολόγηση που προβλέπεται από το νόμο για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο εάν:

 • έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σας ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας.
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις,
  •  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των συμφερόντων άλλου προσώπου ή
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

1.1 Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρήσης του ιστότοπου

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως τις σελίδες που επισκέπτεστε, τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχεστε και κάποιες από τις αναζητήσεις που εκτελείτε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου και για τη συγκέντρωση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας για εσωτερικούς σκοπούς έρευνας αγοράς. Γι’ αυτό, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε «cookies»  που συλλέγουν το όνομα τομέα του χρήστη, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, του λειτουργικού σας συστήματος και της ημερομηνίας και ώρας πρόσβασης. Ένα «cookie» είναι μια πληροφορία, η οποία αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να  σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα «cookie»· αυτό θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε αν θέλετε να το αποδεχτείτε ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν το αποδεχθείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου ιστότοπων μας (i) βελτιστοποιώντας την επισκεψιμότητα προς και μεταξύ εταιρικών ιστότοπων και (ii)  ενσωματώνοντας και βελτιστοποιώντας τους ιστότοπους όπου κρίνεται σκόπιμο.Το «Google Analytics» είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc. («Google«) που δημιουργεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και τις πηγές επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου και μετρά τις μετατροπές και τις πωλήσεις. Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies» που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για να βοηθήσει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, θα ανωνυμοποιούνται με τη χρήση των κατάλληλων ρυθμίσεων πριν διαβιβαστούν στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ανωνυμοποίησης IP, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Μπορείτε να αποτρέψετε ή να διακόψετε την εγκατάσταση και την αποθήκευση των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το δωρεάν πρόσθετο προγράμματος περιήγησης Opt-out Browser Add-on που διατίθεται στη διεύθυνση  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου μας.

2 Ποιος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται;

Δεν θα πουλήσουμε, μοιραστούμε ή διανείμουμε με άλλο τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλους Συνεργάτες του Reumavid. Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους που ενεργούν για εμάς ή για λογαριασμό μας, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά ή ενδέχεται να υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία, όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτής του ιστότοπου, το μάρκετινγκ, η διαχείριση δεδομένων ή η τεχνική υποστήριξη.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συνάψει σύμβαση μαζί μας να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα μόνο για τον συμφωνημένο σκοπό και να μην πωλούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους και να μην τα αποκαλύπτουν σε τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται από εμάς, όπως απαιτείται από το νόμο, ή όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτού του ιστότοπου ή μέρους της και τα δεδομένα πελατών που συνδέονται με αυτόν πωληθούν, εκχωρηθούν ή μεταβιβαστούν, περίπτωση κατά την οποία θα απαιτούσαμε από τον αγοραστή, τον εκχωρητή ή τον εκδοχέα να αντιμετωπίσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επίσης, τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους εάν απαιτείται να το πράξουμε βάσει ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικής εντολής ή κυβερνητικού κανονισμού ή εάν η αποκάλυψη αυτή είναι άλλως απαραίτητη για την υποστήριξη οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή για τη διαδικασία εδώ ή στο εξωτερικό.

3 Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από το πρότυπο τείχος προστασίας του κλάδου και προστασία με κωδικό πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια του χειρισμού των Προσωπικών σας Δεδομένων, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για προστασία αυτών των πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή και άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

4 Πόσο καιρό αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

5 Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων ή θέλετε να αντιταχθείτε ολικά ή μερικά στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας email στη διεύθυνση  info@reumavid.com. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή ή να ζητήσετε φορητότητα, κατά περίπτωση, των Προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να σας επιστραφούν τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μεταφερθούν στο πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνώντας μαζί μας, παρακαλούμε σημειώστε το όνομα του ιστότοπου που σχετίζεται με το αίτημά σας, τη σχέση σας ή/και τις αλληλεπιδράσεις μαζί μας (εάν ισχύει), καθώς και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που θα θέλατε να παρέχουμε.

Επί του παρόντος δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα “μη παρακολούθησης” ή άλλους μηχανισμούς του προγράμματος περιήγησης ιστού που παρέχουν μια μέθοδο εξαίρεσης από τη συλλογή πληροφοριών σε ιστότοπους ή άλλες ηλεκτρονικές  υπηρεσίες.

Για να είναι νομικά αποτελεσματικό, οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες (BCR) πρέπει να εγκριθούν από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους BCR στον επίσημο ευρωπαϊκό ιστότοπο.

7 Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας, μπορείτε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση info@reumavid.com. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στο email σας, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά στο αίτημά σας και να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε εσάς και το αντικείμενο του αιτήματός σας:

 • το όνομα του ιστότοπου στον οποίο αναφέρεται το αίτημά σας.
 • τη σχέση σας ή/και τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας (ανάλογα με την περίπτωση)· και
 • τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που θα θέλατε να σας παράσχουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά.

 

 

Supported by

© 2021 Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος

This website uses its own and third-party cookies to analyze and improve your browsing experience. By continuing to browse, we understand that you accept their use.    More information
Privacidad